ArkWorld - Annunaki & MODS

Parametry

Poniżej znajdziesz wybrane ustawnienia serwera

Rate

Max Player lvl – 1000
Max Dino lvl – 1000
Max Wild Dino lvl – 600
XP Rate – x5
Tamming -x10
Harvest Rate – x5
EggHatchSpeed / BabyMatureSpeed – x15

Ustawienia serwera

UWAGA!!!
Serwer działa na mapie The Island.
Opcje: widok z 3 osoby, niszczenie niezamieszkanych budynków, lokalizacja postaci na mapie, itp.

ZAINSTALOWANE MOD’Y

Annunaki Genesis
Cute Hair
Egg N Poop Collector N Incubator
Improved Spyglass
GateMod
Ark Steampunk Mod
Metal with Glass Set
Raft Extender
Metal Cages
Admin Rifle
Low Stackable Resources
Pillars Plus

Ciekawe Eventy

Zapraszamy na cotygodniowe eventy: Ark Arena, Dino Race, Treasure Hunt, etc.

REGULAMIN SERWERA / SERVER RULES

Sprawy sporne lub nie uregulowane rozstrzygają administratorzy serwera
Disputes or unregulated shall be decided server administrators
Regulamin obowiązuje wszystkich graczyRules apply to all players
 • 1. Obrażanie i hamstwo wobec innych graczy jest surowo zabronione
  2. Nie używaj hacków, skryptów oraz komend ułatwiających grę
  3. Nie buduj w jaskini z artefaktem na wyspie śmierci i na wulkanie
  4. Nie buduj w miejscach gdzie znajduje się respawn graczy
  5. Pvp tryb aktywny jest przez cały tydzień6. Wszelkie problemy, skargi i sugestie należy zgłaszać forum grupy steam lub administratorowi
  7. Administratorzy nie odpowiadają za utracone/skradzione przedmioty i nie rozdają przedmiotów
  O wymiarze kary stosownie do przewinienia decydują administratorzy.

  Proszę zapoznać się z powyższymi zasadami.

  Pamiętaj to jest tylko gra, więc każdy chce się dobrze bawić.

  1. Insults and rudeness to other players is strictly prohibited
  2. Do not use hacks, scripts and commands to facilitate the game
  3. Do not build in a cave with the artifact on the dead island and on the volcano
  4. Do not build in places where the players respawn
  5. PvP mode is active throughout the whole week
  6. Any problems, complaints and suggestions should be reported on a steam group forum or to admin
  7. Administrators are not responsible for lost / stolen items and not giving away items
  Administrators decide about punishment according to offense.

  Please refer to the above rules.

  Remember this is just a game, so everyone wants to have fun.

Połącz sie z nami/Join Us

Open

Server status

Close